PF/ACT s.r.o.

SK
EN

PF ACT

O nás

PF/ACT, s.r.o. je spoločnosť s medzinárodným zázemím a bohatým know-how v oblastiach zakladania a správy obchodných spoločností, outsourcingu účtovníctva a spracovania miezd. Našim mottom je Profesionalita, Flexibilita a proAKTívny prístup, čo sa odráža aj v názve spoločnosti.

Náš skúsený a stabilný tím poskytuje služby na profesionálnej úrovni, s maximálnou diskrétnosťou a efektivitou.

V súčasnosti poskytuje naša slovenská kancelária služby prostredníctvom spoločností PF/ACT, s.r.o. a PF/ACT Services, s.r.o. Referencie poskytneme na vyžiadanie.
 

Outsourcovaním služieb si spoločnosť zníži najmä náklady na personálne výdavky, vrátane provízií personálnych agentúr, a ďalších nákladov spojených so zamestnávaním interných zamestnancov (náklady spojené so zriadením pracovného miesta, služobné vozidlo, telefón, IT podpora a pod.).

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese pfact@pfact.sk a dohodnúť si s nami osobné stretnutie.
PF/ACT, s.r.o. © 2009 Všetky práva vyhradené. Sitemap >>