PF/ACT s.r.o.

SK
EN

PF ACT

Správa spoločností

Služba správy spoločností v sebe zahŕňa poskytnutie štatutárnych a/alebo kontrolných orgánov firiem z radov manažmentu PF/ACT, s.r.o. (nominee services). Nominovaní štatutári konajú za spoločnosť v súlade s miestnymi právnymi predpismi a výlučne na základe inštrukcií klienta. Služba je vhodná najmä pre firmy so zahraničnou účasťou z dôvodu odbúrania jazykových bariér pri styku s orgánmi štátnej správy a špecifík miestnej legislatívy.  
Alternatívou je správa spoločností na základe plnomocenstva udeleného štatutárnym orgánom klienta v rozsahu tohto plnomocenstva.

Likvidácia spoločností a ich výmaz z obchodného registra

Poskytujeme tiež celú škálu služieb spojených s likvidáciou spoločností a ich výmazom z obchodného registra.

 

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese pfact@pfact.sk a dohodnúť si s nami osobné stretnutie.

PF/ACT, s.r.o. © 2009 Všetky práva vyhradené. Sitemap >>