PF/ACT s.r.o.

SK
EN

PF ACT

Vedenie účtovníctva

Štandardnú ponuku služieb tvoria nasledovné činnosti:

 • pravidelné účtovanie prijatej účtovnej dokumentácie od klienta,
 • kontrola formálnych náležitostí dokladov,
 • archivácia účtovnej dokumentácie,
 • vystavovanie faktúr podľa požiadaviek klienta,
 • spracovanie finančných výkazov k účtovnej závierke,
 • spracovanie a podanie daňových priznaní a hlásení k všetkým typom priamych a nepriamych daní,
 • komunikácia s vecne príslušnými štátnymi orgánmi a včasné plnenie zákonných povinností voči nim,
 • reporting podľa požiadaviek klienta na mesačnej alebo kvartálnej báze,
 • príprava podkladov k auditu a spolupráca s audítormi počas auditu,
 • zastupovanie klienta pred príslušnými štátnymi inštitúciami počas miestnych zisťovaní a kontrol,
 • príprava podkladov k rozhodnutiu kompetentného orgánu o schválení účtovnej závierky a jej uloženie do Zbierky listín,
 • zverejnenie účtovnej závierky v Obchodnom vestníku v prípadoch vyžadovaných zákonom,
 • vypracovanie účtovnej závierky podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS.

V prípade záujmu klienta tiež zabezpečíme úhrady vrátane komunikácie s bankami, ako aj podporu pri závierkových prácach, spracovaní finančných výkazov a daňových priznaní k dani z príjmov v prípade spracovania účtovníctva klienta interným spôsobom.

 

 

Outsourcing účtovníctva a účtovné poradenstvo je jedným z pilierov služieb spoločnosti PF/ACT, s.r.o. Vzhľadom na bohaté skúsenosti a stabilitu nášho tímu sme klientom schopní poskytnúť nadštandardnú úroveň služieb. Náš tím má dlhoročné skúsenosti s vedením účtovníctva pre domácich aj zahraničných klientov a disponuje príslušnými jazykovými znalosťami.

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese pfact@pfact.sk a dohodnúť si s nami osobné stretnutie.
PF/ACT, s.r.o. © 2009 Všetky práva vyhradené. Sitemap >>