PF/ACT s.r.o.

SK
EN

PF ACT

Mzdové účtovníctvo

Štandardná ponuka našich služieb zahŕňa tieto činnosti:

  • registrácia a deregistrácia zamestnancov a zamestnávateľov na príslušných úradoch a inštitúciách,
  • spracovanie jednotlivých typov miezd na základe podkladov od klienta,
  • kalkulácia jednotlivých typov odvodov a daní a následné spracovanie a podanie príslušných výkazov,
  • spracovanie a príprava ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a ročného zúčtovania zdravotného poistenia pre zamestnancov klienta,
  • zastupovanie klienta pred príslušnými štátnymi inštitúciami počas miestnych zisťovaní a kontrol,
  • spracovanie podkladov a príprava daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb.

Samozrejmou súčasťou našich služieb je sledovanie všetkých zákonných termínov na realizovanie platieb jednotlivých odvodov a daní, ktoré sme v prípade záujmu klienta pripravení realizovať aj priamo, a to vrátane úhrady miezd na účty zamestnancov klienta.
V prípade záujmu zabezpečujeme pracovno-právne poradenstvo a reportingové činnosti podľa požiadaviek klienta.

 

Spoločnosť PF/ACT, s.r.o. zabezpečuje pre klientov komplexné mzdové služby a mzdové poradenstvo. Outsourcing mzdovej agendy je vhodný najmä pre menšie spoločnosti, pre ktoré je nerentabilné zamestnávať interného zamestnanca.

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese pfact@pfact.sk a dohodnúť si s nami osobné stretnutie.
PF/ACT, s.r.o. © 2009 Všetky práva vyhradené. Sitemap >>