PF/ACT s.r.o.

SK
EN

PF ACT

Nové spoločnosti

Hlavnou výhodou novozakladanej spoločnosti je absencia akejkoľvek histórie a zmien či doplnkov v nej (obchodné meno, sídlo spoločnosti, predmety podnikania, štatutárny orgán alebo spoločník, príp. základné imanie).

Klient si jednotlivé parametre spoločnosti nastavuje sám - samozrejme s našou plnou a bezplatnou podporou, a to bez ohľadu na počet a rozsah zmien oproti vzorovým dokumentom.

Korporátne dokumenty sú pripravené v súlade s platnou legislatívou, takže klientovi nehrozí zamietnutie registrácie zo strany obchodného súdu z formálnych dôvodov, čo je častá príčina zamietnutia návrhov na zápis spoločnosti, u ktorých boli použité zakladateľské dokumenty stiahnuté napr. z internetu či získané od priateľov.

Akciové spoločnosti

Ako jedna z mála firiem v segmente korporátnych služieb zakladáme na objednávku akciové spoločnosti, ktoré spĺňajú všetky zákonom stanovené náležitosti vrátane registrácie firmy u Centrálneho depozitára cenných papierov SR.

Medzinárodné spoločnosti

Naša spoločnosť disponuje priamymi kontaktmi na poskytovateľov korporátnych služieb vo vybraných krajinách. Vďaka tomu sme schopní založiť spoločnosť v zahraničí v priebehu niekoľkých hodín až dní. Pre kompletnú ponuku služieb viažucu sa k uvedenej oblasti nás prosím neváhajte kontaktovať.
 

Pre klientov, ktorí z rôznych dôvodov preferujú založenie úplne novej spoločnosti bez histórie, zakladáme spoločnosti podľa ich želania. Celý proces zakladania firmy je plne v našej réžii, takže klienta v priebehu procesu nezaťažujeme dodatočnými požiadavkami s výnimkou úvodných formalít - notársky overených podpisov na zakladateľskom dokumente a podpisov na plnomocenstvách.

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese pfact@pfact.sk a dohodnúť si s nami osobné stretnutie.
PF/ACT, s.r.o. © 2009 Všetky práva vyhradené. Sitemap >>