PF/ACT s.r.o.

SK
EN

PF ACT

Hotové spoločnosti

Hlavnou výhodou vopred založenej spoločnosti je jej rýchly prevod na nového majiteľa, ktorý sa stáva vlastníkom firmy ihneď po prevode obchodného podielu. Nemusí tak čakať cca 3-4 týždne, čo je približná doba od podpisu zakladateľskej listiny resp. spoločenskej zmluvy až po registráciu spoločnosti na daňovom úrade.

Korporátne dokumenty sú pripravené v súlade s platnou legislatívou, takže klientovi nehrozí zamietnutie registrácie zo strany obchodného súdu z formálnych dôvodov, čo je častá príčina zamietnutia návrhov na zápis spoločnosti, u ktorých boli použité zakladateľské dokumenty stiahnuté napr. z internetu či získané od priateľov.

Klient kúpou založenej firmy získa spoločnosť s históriou od niekoľkých týždňov až po niekoľko mesiacov, čím sa u jeho obchodných partnerov preklenie psychologická bariéra bežná u obchodovania s novozapísanou spoločnosťou.
 

Pre klientov, ktorí sú v časovej tiesni, sú vhodné už založené (ready-made) spoločnosti, ktoré sú pripravené na podnikanie a uzatváranie obchodných zmlúv bez ďalších prieťahov spojených s registráciami na úradoch. Tieto spoločnosti majú v predmete podnikania až 8 najčastejšie využívaných živností. Sú určené každému, kto má záujem začať podnikateľskú činnosť, alebo klientom, ktorí rozširujú svoje existujúce podnikateľské aktivity. V prípade záujmu samozrejme rozšírime alebo zúžime existujúce predmety podnikania.

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese pfact@pfact.sk a dohodnúť si s nami osobné stretnutie.
PF/ACT, s.r.o. © 2009 Všetky práva vyhradené. Sitemap >>